Insolvenčno pravo

Insolvenčno pravo je posebna panoga gospodarskega prava, ki vsebuje pravna pravila, ki urejajo potek insolvenčnih postopkov, tj. postopkov zaradi plačilne nesposobnosti in/ali trajnejše nelikvidnosti pravnih ali fizičnih oseb. Mednje sodijo postopek prisilne poravnave ter tri vrste stečajnih postopkov (stečajni postopek nad pravno osebo, postopek osebnega stečaja in postopek stečaja zapuščine). Naša družba ima bogate izkušnje z zastopanjem strank v tovrstnih postopkih, saj zaposluje stečajnega upravitelja z večletnimi izkušnjami na tem področju. Zaradi bogatih izkušenj na tem področju nudimo celovite storitve z zastopanjem in svetovanjem tako upnikom kot tudi dolžnikom v vseh postopkih zaradi insolventnosti. Naše storitve med drugim vključujejo:

  • uveljavljanje terjatev upnikov v postopkih zaradi insolventnosti (priprava in vložitev prijav terjatev upnikov v postopkih zaradi insolventnosti, zastopanje v pravdnih postopkih zaradi uveljavljanja prerekanih terjatev ipd.),
  • zastopanje v postopkih zaradi izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj,
  • spremljanje potekov insolvenčnih postopkov in uveljavljanje pravic strank (zastopanje strank v upniških odborih, vlaganje pravnih sredstev zoper dejanja procesnih subjektov v postopkih, svetovanje pri uveljavljanju pravic v posameznih postopkih),
  • zastopanje insolventnih dolžnikov v postopkih zaradi insolventnosti,
  • svetovanje in pomoč upraviteljem pri različnih pravnih opravilih v postopkih zaradi insolventnosti.