Kazensko pravo

Kazensko pravo vsebuje pravna pravila, ki določajo sankcije za določena kazniva ravnanja in pravila, ki določajo postopek po katerem se odloča o kaznovalnih zahtevkih proti domnevnim storilcem kaznivih ravnanj (prekrški in kazniva dejanja). Naša dejavnost obsega svetovanje in zastopanje v kazenskih postopkih v zvezi z gospodarskimi kaznivimi dejanji. Tako zastopamo:

  • oškodovane pravne osebe v zvezi z gospodarskimi kaznivimi dejanji v kazenskih postopkih, zlasti pa pri uveljavljanju premoženjskopravnih zahtevkov, prevzemu pregona in pripravi ter vlaganju kazenskih ovadb,
  • obdolžene pravne osebe in njihove zastopnike v vseh fazah kazenskih postopkov,
  • obdolžene pravne osebe in njihove odgovorne osebe v postopkih zaradi prekrškov.