Vprašanja in odgovori

Nekatera najpogostejša vprašanja in odgovori

Katera so izpodbojna pravna dejanja v stečajnem postopku?

 

V stečajnem postopku so izpodbojna pravna dejanja stečajnega dolžnika, če:

  • je njihova posledica zmanjšanje čiste vrednosti premoženja stečajnega dolžnika, tako da zaradi tega drugi upniki lahko prejmejo plačilo svojih terjatev v manjšem deležu, kot če dejanje ne bi bilo oparvljeno ali pa oseba, v korist katere je bilo dejanje opravljeno, z dejanjem pridobi ugodnejše pogoje za plačilo svoje terjatve do stečajnega dolžnika,
  • je oseba, v korist katere je bilo dejanje opravljeno, takrat, ko je bilo opravljeno, vedela ali bi morala vedeti, da je dolžnik insolventen,
  • je dejanje storjeno v obdobju izpodbojnosti (od začetka zadnjih 12 mesecev pred uvedbo stečajnega postopka do začetka stečajnega postopka).

 

Kako zmanjšati tveganje izpodboja dolžnikovih pravnih dejanj?

 

Tveganju izpodboja dolžnikovih pravnih dejanj se je najlažje izogniti tako, da se upnik izogne poslovanju z insolventnimi subjekti. Če pa upnik odprte terjatve do potencialnega stečajnega dolžnika že ima, se je izpodbijanju ob zapiranju terjatev najlaže izogniti z zapiranjem terjatev, ki se izogne potencialnemu stečajnemu dolžniku. Za več informacij o tem nas pokličite ali pa nam pišite po elektronski pošti.

 

Poslovni partner mi dolguje plačilo. Kako najlažje pridem do poplačila?

 

V kolikor so vaše terjatve zavarovane, je smiselno uveljaviti sredstva zavarovanja, pri čemer ni nepomembno, kakšno sredstvo zavarovanja ste si zagotovili. V kolikor so vaše terjatve nezavarovane boste do poplačila praviloma najhitreje prišli v sodnem izvršilnem postopku. Če pri sodni izterjavi potrebujete pomoč ali pa se želite zavarovati še preden sklenete pravni posel, nas pokličite ali pa nam pišite po elektronski pošti.

 

Smo podizvajalci družbe, ki nam dolguje plačilo. Kaj lahko storimo?
 
V kolikor sodni izvršilni postopek doslej ni bil uspešen, ali pa ni pričakovati poplačila v njem, imate pod določenimi pogoji možnost, da zahtevo za poplačilo naslovite direktno na naročnika posla. Če pri tem potrebujete pomoč, nas pokličite ali pa nam pišite po elektronski pošti.

 

Po pogodbi o poslovnem sodelovanju smo opravljali storitve večjemu poslovnemu partnerju, še pred dokončanjem posla in pred plačilom za izvedena dela pa je bil nad njim začet stečajni postopek. Ali je prijava terjatev v stečajnem postopku res edina možnost, ki jo imamo za vsaj delno poplačilo izvedenih storitev?
 
Pod določenimi pogoji lahko pridete do poplačila svojih terjatev pod ugodnejšimi pogoji kot bi jih imeli kot t.i. navadni upnik v stečajnem postopku oz. ste lahko poplačani celo pod ugodnejšimi pogoji kot upniki, ki imajo svoje terjatve zavarovane z ločitvenimi pravicami (zlasti banke). Da bi ugotovili, ali takšna možnost obstaja tudi za vaš primer, nas pokličite, ali pa nam pišite po elektronski pošti.