O pisarni

Profil pisarne

Profil pisarne

Odvetniška družba Borut Soklič o.p. d.o.o. je srednjevelika odvetniška družba s sedežem v Celju, ki se ukvarja s svetovanjem pravnim in fizičnim osebam v njihovih medsebojnih pravnih razmerjih, kakor tudi z zastopanjem pred sodnimi in upravnimi organi ter arbitražami. Ukvarjamo se predvsem z gospodarskim pogodbenim in statusnim pravom, v tem okviru še zlasti z insolvenčnim in civilnim pravom ter z zastopanjem strank v kompleksnih gospodarskih, posebej investicijskih in civilnih sporih.

 

Način dela

Nudimo poglobljene, visoko strokovne in uporabne pravne nasvete s poudarkom na reševanju in ne ustvarjanju sporov, pri čemer pri obravnavi najkompleksnejših pravnih razmerij sodelujemo tudi z zunanjimi strokovnjaki različnih strok. Naša uigrana ekipa pravnih strokovnjakov, z izkušnjami z različnih pravnih področij, zagotavlja strankam hiter odziv in se lahko hitro prilagodi njihovim potrebam, vse z namenom pravočasne zagotovitve najboljših rešitev pravnih problemov.

 

Naše vrednote

Pri delu nas vodijo interesi naših strank, ob tem pa sledimo ključnim vrednotam, ki so:

  • kreativnost,
  • usmerjenost k rezultatu,
  • interdisciplinarnost pri reševanju pravnih razmerij,
  • strokovnost s težnjo po stalnem izobraževanju in izpopolnjevanju znanj,
  • prilagodljivost,
  • celovit pristop k reševanju pravnih problemov.

 

Naši cilji

Želimo biti prepoznavna srednjevelika odvetniška družba v mednarodnem merilu, ki svojim strankam nudi celovito obravnavo njihovih pravnih razmerij in vrhunsko pravno svetovanje ter podporo pri njihovem poslovanju.

 

Prizadevamo si k prepoznavnosti po prilagodljivosti, kreativnosti in celovitosti ter interdisciplinarnosti pri svetovanju našim strankam.