Področja dela

V Odvetniški družbi Borut Soklič o.p. d.o.o. svetujemo strankam na vseh klasičnih pravnih področjih, s posebnim poudarkom na področjih gospodarskega pogodbenega in statusnega prava, insolvenčnega prava ter jih zastopamo v gospodarskih sporih.

Strankam nudimo celovito pravno svetovanje, pripravo aktov, pogodb in drugih listin, zastopanje pred upravnimi organi in sodišči ter druge pravne oz. odvetniške storitve. V okviru zastopanja individualnih strank in pravnih oseb stremimo k doseganju najboljših rezultatov.