Pogoji uporabe

To obvestilo je namenjeno Vam. Določa pogoje uporabe za vse spletne strani na naslovu http://soklic.si (v nadaljevanju: spletno mesto).

 

1. Namen spletnega mesta

 

Spletno mesto je namenjeno izključno informiranju. Odvetniška družba Borut Soklič o.p. d.o.o. si skrbno prizadeva, da so obvestila na spletnem mestu resnična, ažurna in kakovostna. Za morebitne jezikovne napake ali pomanjkljivost ažuriranja podatkov ne odgovarjamo.

 

Avtorske pravice

 

Razmnoževanje dela ali celotne vsebine spletnega mesta na kakršenkoli način je prepovedano, razen če gre izključno za zasebno rabo. Preslikava ali posredovanje dela ali celotne vsebine spletnega mesta tretji osebi ni dovoljeno. To spletno mesto je izključna last Odvetniška družba Borut Soklič o.p. d.o.o.

 

3. Zaščita zasebnosti

 

Spletno mesto ne uporablja piškotkov. Podatki, ki jih boste vpisali na spletnem mestu, so nam poslani preko spleta v nezaščiteni elektronski obliki, zato so lahko na razpolago tudi tretjim osebam. Zaradi varovanja Vaše identitete in zasebnosti ne vpisujte osebnih podatkov, za katere ne želite, da so razkriti.

 

4. Sprememba pogojev

 

Odvetniška družba Borut Soklič o.p. d.o.o. si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni pogoje uporabe brez kakršnihkoli dodatnih obveznosti. Veljavnost sprememb se začne z njihovo objavo.

 

5. Soglasje

 

Z vstopom na to spletno mesto soglašate, da ste s temi pogoji uporabe seznanjeni ter da se z njimi strinjate.